Nederland krijgt miljoenen van Brussel voor innovatieve verkeerstechniek

Nederland krijgt dit jaar 97 miljoen euro subsidie uit Brussel voor infrastructuurprojecten. Daarvan gaat ruim 11 miljoen euro naar innovatieve verkeerstechnieken zoals truck platooning op wegen waar veel transport plaatsvindt. Verder gaat er onder meer geld naar het spoor, de luchtvaart en verlenging van de snelweg A15. 

De subsidies komen uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht te komen. De projecten zijn door het ministerie van Infrastructuur en Milieu voorgedragen. Donderdag gingen de Europese lidstaten akkoord met het voorgenomen besluit rondom de subsidieverdeling van de Europese Commissie.

Truck platooning

Europa stelt 11 miljoen euro beschikbaar voor testen met innovatieve verkeerstechnieken op drukke wegen, zoals de route tussen Rotterdam en Wenen. Het geld kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van truck platooning: vrachtauto’s die via wifi en mobiel netwerk met elkaar verbonden zijn.

Deze techniek moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer en voor brandstofbesparing. De voorste truck bepaalt namelijk de snelheid en de route, de volgende trucks volgen op korte afstand. Hierdoor komt er ruimte vrij op de weg. Bovendien remmen alle trucks tegelijk, waardoor schokbewegingen worden voorkomen. Met truck platooning kan tot tien procent brandstof worden bespaard.

Overigens staat deze investering los van de subsidie die de Europese Commissie heeft toegezegd voor het Concorda-project, waarbij op grote schaal getest wordt met truck platooning vanuit de Rotterdamse haven.

Wegen

Rijkswaterstaat krijgt 5,8 miljoen euro om de snelweg A15 te verlengen vanaf knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A15 is een belangrijke verbinding tussen de haven van Rotterdam en het Europese achterland. De weg eindigt nu nog in een weiland, als gevolg waarvan het vrachtverkeer van en naar Duitsland een stuk over het onderliggende wegennet moet rijden. Dit voorjaar is het definitieve tracé voor de weg vastgesteld, de nieuwe verbinding wordt in de periode 2021-2023 opgeleverd.

Daarnaast is er 14,2 miljoen euro voor projecten waarbij infrastructuur wordt aangelegd voor alternatieve brandstoffen. Het gaat onder meer om een praktijkproef voor de introductie van twaalf vulstations voor voertuigen die op waterstof rijden en voor volledig elektrisch aangedreven voertuigen.

Spoor

Verder is er een investering van 24 miljoen euro voor de spoorverdubbeling en elektrificatie van de spoorlijn Heerlen-Landgraaf naar Aken. Dit project moet bijdragen aan een snelle, frequente verbinding met Aken. Daarnaast wordt onderzocht of een intercityverbinding tussen Eindhoven en Aken mogelijk is.

Vanuit Brussel is ook 5,2 miljoen euro beschikbaar gesteld om 63 locomotieven in het spoorgoederenvervoer uit te rusten met spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Op de spoorgoederenverbinding Rotterdam – Genua wordt ruim drie ton geïnvesteerd in systemen waardoor de verwachte tijd van aankomst tussen verschillende treinen, spoorbeheerders en terminals in verschillende landen zo vroeg mogelijk gedeeld kan worden. Deze informatie is belangrijk in het aantrekkelijker maken van het goederenvervoer via spoor.

Luchtvaart

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland delen mee in de 30 miljoen die naar het SESAR-programma gaat. SESAR vernieuwt het Europese luchtverkeersleidingsysteem door technologie op de grond en aan boord van vliegtuigen te integreren. Maatschappijen kunnen hierdoor makkelijker hun vluchten precies uitvoeren zoals gepland. Dit vergroot de veiligheid in de luchtvaart, er wordt minder brandstof verbruikt en minder CO2 uitgestoten.

Luchtverkeersleiding Nederland krijgt ook een bijdrage voor de introductie van Performance Based Navigation (3,9 miljoen). Daarbij wordt meer gebruik gemaakt van de nauwkeurige navigatiemogelijkheden van vliegtuigen. Dit leidt tot efficiëntere routes en minder geluidhinder.

Lees ook: Truck platooning in Rotterdam wordt een van vijf Europese pilots

Auteur: Nadine Kieboom

Nadine Kieboom is redacteur voor ZelfrijdendVervoer.nl en RijschoolPro.nl

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.