Disclaimer

Disclaimer

ZelfrijdendVervoer.nl

Om je bij het bezoek aan ZelfrijdendVervoer.nl te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Alle gegevens die door ZelfrijdendVervoer.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

Disclaimer

ZelfrijdendVervoer.nl is niet verantwoordelijk voor reacties van bezoekers op dit weblog, maar behoudt zich het recht voor om reacties te hergebruiken, te weigeren of in te korten. Niet relevante reacties of reacties waarbij fatsoensnormen worden overschreden worden niet geaccepteerd. Ook het schaamteloos pluggen van je eigen site, daar waar dit niet relevant is, stellen we niet op prijs. IP-nummers worden opgeslagen en mogelijk geblokkeerd. De reacties blijven de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van ZelfrijdendVervoer.nl. ZelfrijdendVervoer.nl kan overigens niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers van ZelfrijdendVervoer.nl.

ZelfrijdendVervoer.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. ZelfrijdendVervoer.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. ZelfrijdendVervoer.nl bevat vaak links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

Alle rechten voorbehouden.