Europarlementariër Wim van de Camp (CDA)

‘Strijd EU en auto-industrie blokkeert ontwikkeling autonome auto’

Een stammenstrijd tussen de Europese Commissie en de auto-industrie zit op dit moment de verdere ontwikkeling van de zelfrijdende auto in de weg. Dat zegt Europarlementariër Wim van de Camp (CDA) in een interview met Zelfrijdend Vervoer.

Van de Camp presenteerde in augustus een rapport, waarin hij pleit voor Europese regelgeving die de ontwikkeling van autonoom vervoer een boost geeft. “Bij de introductie van de zelfrijdende auto mist de kracht van de interne markt, zoals we die hebben in de landbouw- of staalindustrie. Er zijn heel veel landen en universiteiten bezig om autonoom vervoer te ontwikkelen, maar zodra we over de grens gaan is er geen verbinding en zijn er andere verkeers- en aansprakelijkheidsregels.” Om die reden is het volgens hem belangrijk dat er harmonisatie van regels plaatsvindt.

Communicatietechnologie

Eén van de grootste struikelpunten is volgens hem het verschil in communicatietechnologie. “In Europa hebben we niet met fysieke grenzen te maken, maar met telecommunicatiegrenzen. Daardoor liggen we steeds verder achter op China en Amerika, waar veel meer uniformiteit is.”

Europese landen zouden samen moeten optrekken in de keuze voor bepaalde technologieën. “Landen afzonderlijk zijn te klein en nationalistisch om zelf technieken te ontwikkelen. Dan krijg je straks bijvoorbeeld een Duits systeem waar andere landen niet mee kunnen werken. De Europese Unie moet met regelgeving komen, zodat in alle Europese landen dezelfde technologieën kunnen worden toegepast.”

Europa zou zich daarnaast flexibel moeten opstellen. “De Europese Commissie wil dat wifi dé communicatietechnologie wordt van de zelfrijdende auto, terwijl de auto-industrie lobbyt voor 5G. Er is een soort stammenstrijd gaande terwijl we weten dat we beide technieken nodig hebben.”

Krachten bundelen

Van de Camp zou graag zien dat de Europese industrie de krachten bundelt, maar stelt vast dat dit (nog) niet het geval is. “Bij de ontwikkeling van technologieën als autonoom vervoer is de industrie vaak leidend. Toch zie je dat bijvoorbeeld BMW en Daimler eigen ontwikkeltrajecten hebben. Dit is overigens ook in de VS het geval. Ook daar zie je dat Uber en Google hun eigen pad volgen. Wat wij wel kunnen doen als Europese Unie is met ontwikkelingsgelden financiële prikkels geven.”

De Europese Commissie is bezig met een voorstel voor Coorperative Intelligent Transport Systems (C-ITS). C-ITS maakt het mogelijk voor weggebruikers in Europa om data uit te wisselen, waardoor technologieën zoals connected cars en autonoom vervoer mogelijk worden. “Het is goed dat we met C-ITS zaken gaan harmoniseren. Wij gaan echter niks goedkeuren als er alleen voor wifi wordt gekozen”, stelt Van de Camp.

Vergelijking met China

Van de Camp wijst dat China drie steden heeft aangewezen om autonoom vervoer te ontwikkelen. “Deze steden of regio’s hebben alle vrijheid. Over twee jaar wordt de winnaar aangewezen en dat systeem wordt dan in heel China toegepast.”

In Europa wordt er gewerkt met het onderzoek- en innovatieprogramma Horizon 2020, waarmee ontwikkelingen in de industrie worden gestimuleerd. Na 2020 wordt er opnieuw een verdeling gemaakt vanuit Horizon Europe, de opvolger van Horizon 2020. “De vraag is dan hoeveel geld er naar transport gaat en hoeveel naar telecommunicatie. In Europa krijgt iedereen een beetje, volgens het rechtvaardigheidsprincipe. Ik zou liever zien dat net zoals in China de beste meer krijgt.”

Verkeersveiligheid

Daarnaast vindt Van de Camp dat er een duidelijkere koppeling moet komen in het beleid voor autonoom vervoer en verkeersveiligheid. “In Europa vielen er vorig jaar ruim 25.000 verkeersdoden, waarvan de helft door menselijke fouten. Wij verwachten dat de autonome auto daar veel verbetering in kan brengen.”

Europa moet daarnaast volgens de Europarlementariër haast maken, om de ontwikkeling van de verschillende niveaus van de autonome technologie niet in de weg te staan. “In de ontwikkeling van de zelfrijdende technologie zitten we nu aan het einde van Level 3, en het begin van Level 4. Als straks Level 4 mogelijk is en we hebben geen regelgeving dan lopen we vast.” De zelfrijdende technologie heeft 5 verschillende Levels die van een bestuurder die zelf rijdt (0) naar een volledig zelfrijdende auto (5) gaan.

Van de Camp wijst er op dat ook de regels voor aansprakelijkheid Europees dienen te worden vastgesteld. “Bij niveau 5 is de producent aansprakelijk. Bij niveau 3 is dit nog niet helemaal duidelijk, want de mens is ook verantwoordelijk.” Bij level 3 is het mogelijk voor de bestuurder om in bekende en niet-complexe omgevingen de aandacht van zijn rijtaken naar iets anders te verleggen. Echter, als het nodig is moet hij of zij de de controle van het voertuig overnemen. Hier is echter nog geen regelgeving voor.

Lees ook:

‘EU moet vaart zetten achter regelgeving voor autonoom vervoer’

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is redacteur van Zelfrijdend Vervoer en adjunct-hoofdredacteur van de online vakbladen van ProMedia Group.

2 reacties op “‘Strijd EU en auto-industrie blokkeert ontwikkeling autonome auto’”

Ralph Panhuyzen|17.10.18|16:21

Gelijk heeft ie. Voor zoiets veelomvattends heb je om te beginnen standaardisatie nodig. Maar ja, ieder land of relevant onderzoeksinstituut poogt er zijn draai aan te geven omdat het om disruptieve innovatie en banen gaat, ook in de hoop zijn Ei van Columbus op te leggen aan andere spelers. Dat is trouwens een oud fenomeen. Sony kreeg bijv. met zijn VHS systeem de overhand door zoveel mogelijk spelers te betrekken. Wie het verst en effectiefst blijkt zal de nodige ‘leverage’ hebben.

Ralph Panhuyzen|17.10.18|16:43

… Daarom heb ik er ook weinig vertrouwen in dat de EU hier iets in kan betekenen. Kijk hoe lang we erover gedaan hebben om zoiets triviaals als laders voor telefoons gestandaardiseerd te krijgen, of de uitlaatgasmeting van auto’s. En dit zijn nota bene allemaal enkelvoudige kwesties. Hier is een Bloomberg overzicht van de belangrijkste spelers: https://www.bloomberg.com/news/features/2018-05-07/who-s-winning-the-self-driving-car-race

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.