‘Zelfrijdend wegtransport pakt marktaandeel van spoorsector’

Het zelfrijdend wegtransport kan op termijn twintig tot dertig procent marktaandeel afpakken van de spoorgoederensector, als deze de komende jaren niet flink de kosten reduceert en de kwaliteit verhoogt. Het wegtransport maakt op dit moment verregaande stappen op het gebied van de zelfrijdende technologie, wat de komende vijftien jaar ten koste kan gaan van spoorgoederenvervoerders. Dat zei Thomas Steffens van Boston Consulting Group op de UIC Global Rail Freight Conference in Rotterdam.

Zijn presentatie had als titel ‘Will the driverless truck derail the freight train?’, oftewel ‘Zal de zelfrijdende vrachtwagen de goederentrein laten ontsporen?’

 “De zelfrijdende technologie zal de spoorsector ontwrichten, tenzij de spoorsector tijdig haar kosten flink reduceert en de kwaliteit aanzienlijk verbetert”, aldus Steffens. “Dat kan onder meer door condition based maintenance, betere aansluiting tussen operatie en onderhoud, intelligentere inkoop en planning van reserve-onderdelen en koppeling van salarisontwikkeling aan productiviteitsgroei.”

In 2020 zullen autonome vrachtwagens worden geïntroduceerd en vóór 2030 rijden deze op grote schaal volledig autonoom, voorspelt de BCG. “Hoewel volledig autonome vrachtwagens nog ver weg lijken, is de industrie nu al klaar om hierin te investeren. Deze technologie reduceert de kosten van het wegtransport tot vijftig procent en verhoogt de kwaliteit.”

Autonome treinen

Het Europese treinbeïnvloedingssysteem ERTMS maakt een zekere mate van autonoom rijden al mogelijk voor treinen. Zo grijpt het systeem bijvoorbeeld nu al in als de trein te hard rijdt of door een rood sein dreigt te rijden. ERTMS brengt de trein dan automatisch tot stilstand. Op termijn kan dit systeem ook worden ingezet voor bestuurderloos rijden. “De spoorsector zal iedere mogelijkheid om kosten te reduceren zo snel mogelijk moeten doorvoeren om er qua concurrentiepositie niet op achteruit te gaan. De zelfrijdende trein is er daar zeker één van”, aldus Steffens.

ProRail en DB Cargo onderzoeken op dit moment de mogelijkheid om deze technologie toe te passen op de Betuweroute. De spoorbedrijven kondigden in juni van dit jaar proeven aan, waarbij ze met zelfrijdende treinen over deze goederenspoorlijn willen rijden. Ook wordt bekeken hoe dit op een veilige manier kan gebeuren. In Australië werkt ijzererts-producent Rio Tinto op dit moment aan de eerste volautomatische goederenspoorlijn. De onderneming verwacht dat de introductie van de onbemande operatie de veiligheid en capaciteit op het spoor verhoogt.

Truck platooning

De zelfrijdende technologie heeft in de automotive sector de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. “Dat komt doordat er nog weinig barrières zijn in de wetgeving, de kosten naar verhouding laag zijn en de technologische belemmeringen beperkt zijn”, aldus Steffens.

Ook in Nederland gaan de ontwikkelingen snel. In april van dit jaar vond de European Truck Platooning Challenge plaats. Truck platooning houdt in dat twee of drie trucks, die met witi verbonden zijn, in colonne rijden. Daarbij bepaalt de voorste vrachtauto de snelheid en de route en kunnen de andere trucks, met een chauffeur enkel als toezichthouder, op korte afstand volgen.

“Platooning reduceert de kosten van goederenvervoer over de weg met tien tot twintig procent. Als vrachtwagens volledig zelfsturend worden, nemen deze kosten zelfs met vijftig procent af”, meent Steffens. “Dan zal het wegvervoer sneller en beter zijn in het deur tot deur vervoer dan het spoorvervoer.”

Marieke van Gompel

Auteur: Tom van Gurp

Tom van Gurp is redacteur van Zelfrijdend Vervoer, het vakblad over autonoom vervoer en vaste redacteur van Nieuwsblad Transport.

1 reactie op “‘Zelfrijdend wegtransport pakt marktaandeel van spoorsector’”

Tibor Strausz|07.08.16|00:36

en zelfrijdende taxis maken ov voor mensen helemaal overbodig.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.