Een op vijf bedrijven slachtoffer van cyberaanval

Ruim 20 procent van de bedrijven in Nederland met minstens tien medewerkers heeft vorig jaar te maken gehad met cyberaanvallen. Bij de helft van de getroffen bedrijven leidden deze aanvallen tot kosten. Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek naar ICT-gebruik van bedrijven. Zo werd onder meer de Nederlandse spoorsector geraakt, doordat reisinformatieplatform 9292 in de afgelopen jaren meerdere malen getroffen werd door DDos-aanvallen. Ook zelfrijdende auto’s kunnen hinder ondervinden van hackers.

De helft van de bedrijven in Nederland heeft volgens de cijfers van het CBS weleens met ICT-incidenten te maken. Aanvallen van buitenaf komen minder vaak voor dan niet-opzettelijke cyberincidenten. Uitval van ICT-diensten door storingen in de hard- of software kwam bijvoorbeeld het vaakst voor. Zo’n 43 procent van de bedrijven had daar in 2016 mee te kampen.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Cyberaanvallen

Aanvallen van buitenaf brengen even vaak kosten met zich mee als een storing; ongeveer in de helft van de gevallen. Kosten kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt voor herstelwerkzaamheden of voor extra bescherming van de ICT-systemen. Ook kan sprake zijn van omzetderving. Na een aanval kunnen systemen zijn uitgevallen, of data zijn vernietigd of verminkt. Ook kunnen gegevens zijn buitgemaakt.

Al dan niet opzettelijke onthulling van gegevens door eigen personeel brengt beduidend minder vaak kosten met zich mee. Dit type incident komt veel minder vaak voor en vraagt volgens het CBS om andere, vaak minder kostbare, maatregelen.

Uitval ICT-systemen

In de meeste bedrijfstakken heeft ongeveer de helft van de bedrijven vorig jaar ICT-incidenten gehad, maar er zijn uitschieters naar boven en beneden. De horeca heeft relatief weinig last van dit soort incidenten (33 procent van de bedrijven), bedrijven in de gezondheids- en welzijnszorg relatief veel (57 procent).

Aanvallen van buitenaf komen relatief vaak voor in de financiële sector en bij energiebedrijven. In de financiële sector leidden die aanvallen vaak tot uitval van ICT-systemen, terwijl de energiebedrijven na een aanval vaker met vernietigde of verminkte data blijven zitten. ICT-incidenten in de gezondheids- en welzijnszorg komen ook relatief vaak voor, maar zijn vaker storingen in hard- en software en al dan niet opzettelijke onthulling van gegevens door het eigen personeel.

Aanvallen van buitenaf

Grotere bedrijven hebben vaker last van ICT-incidenten dan kleinere bedrijven. Zo had drie kwart van de bedrijven met vijfhonderd werkzame personen of meer in 2016 te kampen met een of meer ICT-incidenten. Van de bedrijven met tien tot twintig werkzame personen gold dit voor 43 procent. Voor incidenten door aanvallen van buitenaf waren de percentages voor deze bedrijven respectievelijk 41 procent en 15 procent.

Tijdens de Intelligent Rail Summit 2017 vertellen diverse experts over hoe de spoorsector zich kan wapenen tegen cyberaanvallen. Dit evenement vindt 28 tot en met 30 november plaats bij het Infocenter van de Wiener Linien in Wenen. Bezoek de conferentiepagina voor meer informatie: https://www.railtech.com/intelligent-rail-summit-2017/

Auteur: Tom van Gurp

Tom van Gurp is redacteur van Zelfrijdend Vervoer, het vakblad over autonoom vervoer en vaste redacteur van Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.