Nederlandse overheden willen test- en ontwikkelomgeving voor zelfrijdende auto

Bron: Volvo

Diverse Nederlandse overheden willen een test- en ontwikkelomgeving realiseren voor autonome voertuigen. Ze hebben daarom gezamenlijk een aanbesteding uitgeschreven voor commerciële partijen die willen aanhaken. Het doel is om samen met nationale en internationale private partijen in de komende vier jaar in een stedelijke omgeving Level 4 geautomatiseerd rijden te beproeven.

De betrokken overheden zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en de gemeenten Eindhoven, Tilburg en Helmond. De vooraanbesteding is inmiddels gestart onder de noemer MobilitymoveZ.NL. Bij dit project wordt gefocust op zowel het vervoer van personen als van goederen.

Impact

“Het gaat niet alleen om techniek maar vooral ook om het gebruik en de impact van autonome voertuigen op werkgevers, verkeersmanagers, gebruikers, lease- en verhuurmaatschappijen en andere direct belanghebbenden in de dagelijkse praktijk in en om de stad”, aldus de gezamenlijke initiatiefnemers.

Naast het geautomatiseerd rijden, de onderlinge communicatie en de uitwisseling van data maken ook ‘on demand’ functies en de benodigde voorzieningen voor zero-emissievervoer en transport deel uit van deze test- en ontwikkelomgeving. De vooraanbesteding richt zich onder meer op research- en innovatieafdelingen van autofabrikanten, aanbieders van Mobility as a Service-diensten, leasemaatschappijen, auto-importeurs en verzekeraars.

Overeenkomsten

Voorzien wordt dat met de geïnteresseerde bedrijven afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. De overheid biedt op basis van de praktijkbehoeften de nodige randvoorwaarden. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan communicatievoorzieningen, ontheffingen en experimenteerruimte in wet- en regelgeving.”

Na deze eerste uitnodiging om belangstelling kenbaar te maken wordt in de volgende fase (september) met de geïnteresseerde bedrijven de dialoog aangegaan. Gedetailleerde beschrijvingen van de te beproeven functionaliteiten zijn dan de volgende stap.

Verdere planning

Volgens planning kunnen in het laatste kwartaal van 2017 de eerste overeenkomsten worden getekend. Vooruitlopend op de response op deze uitvraag en de brede start van de ontwikkel- en proefactiviteiten, vinden de komende tijd onder de vlag van MobilitymoveZ.NL al een aantal tests plaats.

Geïnteresseerde partijen kunnen meer informatie vinden op www.MobilitymoveZ.NL en hun interesse kenbaar maken door het belangstellingsformulier in te vullen en te versturen naar interest@mobilitymovez.nl

De officiële aankondiging is terug te vinden op de websites van TED en TenderNet.

Auteur: Tom van Gurp

Tom van Gurp is redacteur van Zelfrijdend Vervoer, het vakblad over autonoom vervoer en vaste redacteur van Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.