Europese lidstaten zetten in op grootschalig testen met zelfrijdend vervoer

Maasvlakte 05 april 2016. Aankomst van zes truck plafons die meegedaan hebben aan de Eu Truck Platooning Challenge.

Nederland, Duitsland, Zweden, Spanje, Oostenrijk en 21 andere EU-landen gaan samen grootschalige testen met zelfrijdende voertuigen opzetten. Dit is afgesproken tijdens een bijeenkomst over ‘connected’ en zelfrijdende voertuigen die op initiatief van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in Amsterdam is gehouden. Het gaat onder meer om testen met truck platooning en voertuigen die via data-communicatie met elkaar op de autopiloot rijden.

In stedelijke gebieden en dunbevolkte gebieden gaan de landen samenwerken voor proeven met zelfrijdende busjes en ‘valet parking’. Ook willen de landen toewerken naar wederzijdse erkenning van ontheffingen voor testen op de openbare weg om het voor fabrikanten makkelijker te maken en innovaties te stimuleren.

Decleration of Amsterdam

Het overleg in Amsterdam was een vervolg op de afspraken die vorig jaar tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap zijn gemaakt door de lidstaten over de introductie van zelfrijdend vervoer. In de Declaration of Amsterdam is in 2016 vastgelegd dat Europa intensief gaat samenwerken om een vlotte introductie van zelfrijdende voertuigen mogelijk te maken.

Vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de auto-industrie, telecombedrijven en ministers en ambtenaren van verschillende lidstaten hebben nu tijdens de vervolgbijeenkomst uitgesproken dat het makkelijker moet worden voor fabrikanten om in meerdere landen op de openbare weg testen te doen met nieuwe technieken. Nu gelden in elk land nog verschillende ontheffingsprocedures die doorlopen moeten worden, voordat een zelfrijdend voertuig de openbare weg op kan.

Data-uitwisseling

De landen hebben ook afgesproken dat er een goede data-uitwisseling komt tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen, verkeerscentrales en de wegkant, bijvoorbeeld verkeerslichten. Als voertuigen met elkaar en met de weginfrastructuur en verkeerscentrales kunnen communiceren levert dit een schat aan data op over de actuele situatie op de wegen. Het gaat bij voorbeeld om signalen die een voertuig kan geven als ergens het wegdek niet in orde of glad is, of als ergens op een snelweg een incident is waardoor voertuigen plotseling moeten remmen en een opstopping ontstaat. Ander verkeer kan van dergelijke informatie profiteren.

De lidstaten hebben in Amsterdam het belang van merkonafhankelijke communicatie benadrukt, zodat data probleemloos tussen alle voertuigen uitgewisseld kunnen worden. De Europese auto-industrie heeft toegezegd ervoor te zorgen dat nieuwe auto’s vanaf 2019 met elkaar kunnen communiceren, zodat vanaf dan data-uitwisseling tussen voertuigen en verkeerscentrales in de praktijk mogelijk wordt.

Auteur: Tom van Gurp

Tom van Gurp is redacteur van Zelfrijdend Vervoer, het vakblad over autonoom vervoer en vaste redacteur van Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.