ParkShuttle. Foto: 2getthere / www.2getthere.eu

MRDH investeert 15 miljoen in autonoom vervoer

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) steekt de komende jaren vijftien miljoen euro in een programma dat een stimulans moet geven aan autonoom vervoer op de last mile. De verwachting is dat dit vervoer in de regio bijdraagt aan een betere bereikbaarheid, het leveren van een betere OV-dienst, een intensiever gebruik van het huidige OV en aan een kostenbesparing op dit gebied. 

In dit programma worden initiatieven van de verschillende gemeenten binnen de MRDH op dit gebied aan elkaar verbonden en zoeken zij samen naar cofinanciering om deze initiatieven verder te brengen. Bovendien wordt hieruit ook een bijdrage geleverd aan het Researchlab Automated Driving Delft (RADD).

Voorloper

De MRDH-gemeenten hebben gemerkt dat overheden, softwareontwikkelaars, autoproducten en nog veel meer bedrijven wereldwijd op dit moment actief bezig zijn met de transitie naar zelfrijdend vervoer. Maar zij menen dat juist in de regio rondom Rotterdam en Den Haag de kennis aanwezig om op dit gebied voorop te gaan lopen. Door als regio een koppositie te gaan innemen, krijgt de metropoolregio een goede concurrentiepositie in de internationale markt.

Astrid van Eekelen, bestuurder MRDH en wethouder Leidschendam-Voorburg: “Onze regio kan op het gebied van automatisch vervoer een aantrekkelijke vestigingsplaats worden voor toeleveranciers en ontwikkelaars van automatische voertuigen, (beveiliging)software. Daarom is dit programma een belangrijke stap in de vernieuwing van de economie.”

Openbaar vervoer

Het programma dat door de MRDH wordt ontwikkeld, is erop gericht om op meer locaties in de regio autonoom vervoer te gebruiken om het OV te verzorgen. Het budget van de MRDH wordt dan ook gebruikt voor onderzoek en om de kosten te dekken voor de ontwikkeling van de locaties waar dit vervoer kan gaan rijden. Bovendien wordt gezocht naar andere partijen in Europa die willen financieren en de gemeenten gaan zelfs kijken naar de koop van bedrijven die zich op dit thema richten.

“De implementatie voor automatisch vervoer kunnen lokale en regionale overheden niet alleen. Daarvoor zijn ook de vervoerders en de wetenschap nodig. Via de concessie maken gemeenten afspraken hierover met de vervoerders en via het RADD hebben de gemeenten een laagdrempelige toegang tot een wetenschappelijke testomgeving en kunnen ze hun locatiespecifieke vragen ook wetenschappelijk laten toetsen.”

Last mile

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag richt zich ook op autonoom vervoer, omdat dit erg geschikt is voor het verzorgen van de last mile. Die term wordt gebruikt om het laatste stuk van de OV-reis van station tot eindbestemming aan te duiden. Het is relatief duur om op deze korte afstand een bus of tram te laten rijden, dus vaak betekent dit dat de reiziger een deel van de reis moet fietsen of lopen.

Maar in de praktijk blijkt dat reiziger daardoor juist vaker kiest voor de auto. “Automatisch vervoer kan een interessant alternatief zijn”, aldus Dick van Sluis, bestuurder MRDH en wethouder van Capelle aan den IJssel. “Het vraagt alleen om forse investeringen. We verwachten dat onderzoek en ervaringen het op termijn een stuk goedkoper maken. De automatische Parkshuttle in Capelle blijkt een geweldig voorbeeld van een last mile oplossing.”

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is redacteur voor Zelfrijdendvervoer.nl en OVPro, het vakblad over het openbaar vervoer in Nederland en buitenland

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.