Nieuwe Experimenteerwet voor zelfrijdende auto naar Tweede Kamer

De nieuwe wet die ruimte geeft aan testen met zelfrijdende auto’s gaat in het najaar naar de Tweede Kamer. Daarmee moeten er spoedig meer mogelijkheden komen voor pilots met autonome voertuigen op de Nederlandse wegen. Dat schrijft minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu in haar antwoorden op vragen van diverse Kamerleden.

Momenteel is het wel mogelijk om testen met zelfrijdende auto’s te doen in Nederland, maar dan alleen met een normale chauffeur achter het stuur die kan ingrijpen als dat nodig is. De huidige wetgeving staat niet toe dat deze chauffeur achterwege blijft. Door de komst van de nieuwe regelgeving, die ook wel Experimenteerwet wordt genoemd, komen er meer mogelijkheden voor pilots met autonome voertuigen.

Proeftuin

Nederland wil graag een voorloper zijn op het gebied van automatisch rijdende auto’s. Hoewel ons land geen grote fabrikanten kent, ziet de politiek wel degelijk mogelijkheden op dit gebied, namelijk als ideale proeftuin voor testprojecten. De nieuwe regels moeten dit makkelijker maken.

“Nederland wil haar koplopersrol invullen door de wetgeving tijdig en toekomstvast aan te passen. Naar verwachting zal de Experimenteerwet voor het uitvoeren van proeven zonder bestuurder in het voertuig in het najaar aan uw Kamer worden aangeboden”, schrijft Schultz.

Wetgeving

De staatssecretaris meldt dat voor de daadwerkelijke marktintroductie van autonome voertuigen de huidige internationale wetgeving niet voldoet. “Internationale verdragen geven landen mogelijkheden om nationaal af te mogen wijken als het gaat om innovatie/experimenten. Dat is voor het leren van proeven op de openbare weg voldoende. Maar voor de echte marktintroductie niet.”

“De internationale verdragen bevatten nog diverse oude bepalingen die de marktintroductie van zelfrijdende voertuigen belemmeren. Nederland is daarom naast nationaal en Europees ook op het mondiale vlak erg actief om ervoor te zorgen dat de verdragen gaan bijdragen aan de ontwikkeling naar zelfrijdend vervoer.”

Toekomst

De bewindsvrouw verwacht dat de ontwikkelingen rond autonome voertuigen, connectivity en platooning de komende jaren door blijven gaan. “De betekenis voor de doorstroming, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid neemt daarmee toe. De ontwikkeling van de zelfrijdende auto en van truck platooning gaat momenteel erg snel. Testprojecten met platooning real-life worden bijvoorbeeld mede door Nederland in Europees verband opgezet.”

Stedelijke omgeving

Het is de verwachting dat de automatische of autonome functies steeds verder uitgebreid en getest worden. “Dit geldt ook voor de gebieden waar deze functies kunnen werken, bijvoorbeeld van snelweg naar stedelijke omgeving. De complexiteit neemt daarbij ook sterk toe en de ontwikkeling en robuustheid is afhankelijk van vele factoren. Onder andere de mate van aanpassing aan de exacte verkeerssituaties. Het gecontroleerd beproeven op zowel afgesloten terrein als in de realiteit is daarbij van groot belang.”

De staatssecretaris verwacht dat autobestuurders op het gebied van infrastructuur voorlopig geen grote wijzigingen gaan ervaren. “De kwaliteit van het wegennet in Nederland behoort tot de top 3 van de wereld, waardoor voertuigen met automatische functies sneller en makkelijker gebruik kunnen maken van ons netwerk.”

Infrastructuur

Met de kennis die de komende jaren wordt opgedaan, onder meer door middel van testen op de openbare weg, wordt volgens Schultz duidelijk of de regelgeving, het gedrag van weggebruikers of de infrastructuur verdere aanpassingen behoeft om de opkomst van autonoom verkeer in goede banen te leiden.

Lees ook: Nieuwe wet voor testen met zelfrijdende voertuigen aangenomen

Auteur: Tom van Gurp

Tom van Gurp is redacteur van Zelfrijdend Vervoer, het vakblad over autonoom vervoer en vaste redacteur van Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.