Trucks en verkeerslichten gaan met elkaar praten bij Schiphol

In de regio Schiphol is een proef gestart waarin vrachtauto’s voor het eerst met verkeerslichten communiceren via het 4G-netwerk van KPN. Volgens de initiatiefnemers is dat een primeur. Elke dag rijden duizenden vrachtwagens van en naar het gebied. Het voorkomen van onnodig afremmen en optrekken van vrachtwagens zorgt voor minder uitstoot, minder vertraging, minder brandstofkosten en betrouwbaardere reistijden. In de proef werkt de provincie Noord-Holland samen met KPN, VolkerWessels-onderneming Vialis, Dynniq, FloraHolland, Rietveld, Dobbe Transport en het programma Beter Benutten.

In de proef wordt de timing van verkeerslichten afgestemd op naderende vrachtauto’s. Wanneer de chauffeur het verkeerslicht nadert, communiceert zijn vrachtwagen met het verkeerslicht voor hem. Er wordt berekend op welk moment de vrachtwagen het verkeerslicht zal passeren en de on-board unit geeft de chauffeur een snelheidsadvies zodat hij niet hoeft te stoppen. Ondertussen past het verkeerslicht de groentijd, indien nodig en mogelijk, aan zodat de vrachtwagen veilig en zonder te stoppen het kruispunt kan passeren.

Schiphol

Het gebied rond Schiphol leent zich goed voor een proef om vrachtwagens beter door te laten rijden. Er rijden veel trucks en er zijn veel provinciale wegen met verkeerslichten. Innovatie in nieuwe technologie in de vrachtwagens en in de software die het verkeerslicht bestuurt, bieden nieuwe mogelijkheden. Techniek waarbij de vrachtauto’s langer groen krijgen bij verkeerslichten is niet nieuw in Nederland.

Om de communicatie tussen vrachtauto en verkeerslicht accuraat en tijdig te laten verlopen, is een betrouwbaar communicatiemedium nodig. In de proef wordt gebruik gemaakt van het 4G-netwerk van KPN. Doordat dit netwerk landelijk dekkend is, kunnen vrachtauto’s niet alleen in de regio Schiphol, maar ook in de rest van Nederland nauwkeurig gevolgd worden. Met een vertragingstijd van slechts enkele tientallen milliseconden is de communicatie tussen verkeerslicht en vrachtauto bijna real-time.

In de proef zijn twee verkeerslichten voorzien van nieuwe software. Dit aantal kan eenvoudig uitgebreid worden naar andere kruispunten. Het aantal trucks dat is uitgerust met de on-board unit kan eveneens gemakkelijk uitgebreid worden, ook naar andere vervoerders. Het systeem kan tevens worden toegepast in andere voertuigen, zoals bussen en taxi’s. Bovendien worden Europese standaarden gebruikt die met de auto-industrie zijn vastgesteld, zodat de toepassing ook internationaal gebruikt kan worden.

Smart Mobility

De provincie Noord-Holland bereidt zich voor op nieuwe ‘smart mobility’ ontwikkelingen, zoals slimme infrastructuur die communiceert met de auto en de zelfrijdende auto. In deze nieuwe rol ontwikkelt en onderzoekt de provincie bijvoorbeeld verkeerslichten, verkeerscentrale en wegontwerp voor deze intelligente auto, die zelf (real time) informatie levert over de situatie op de weg over incidenten, filevorming en de staat van de weg.

Ook onderzoekt de provincie wat dit betekent voor de auto- en weggebruikers en haar rol als wegbeheerder en beleidsmaker in de toekomst. Het programma Smart Mobility Schiphol van de provincie Noord-Holland is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van slimme mobiliteit in Nederland. Hierbij richt de provincie zich op praktijktesten op de provinciale wegen rondom Schiphol met een focus op verkeerslichten. Eén van de praktijktesten is de communicatie tussen vrachtwagens en verkeerslichten.

Beter Benutten

De praktijkproef met slimme vrachtauto’s bij Schiphol maakt onderdeel uit van het landelijke investeringsprogramma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de Metropoolregio Amsterdam nemen bedrijfsleven, het Rijk, regionale en lokale overheden onder deze noemer vóór het einde van dit jaar ruim dertig maatregelen om de reistijd op de drukste knelpunten in de spits te verbeteren met tien procent.

De metropoolregio is ook betrokken bij het Partnership Talking Traffic. Binnen dit samenwerkingsverband werkt het eerdergenoemde ministerie samen met de twaalf regionale overheden uit Beter Benutten en een twintigtal marktpartijen uit de verkeersindustrie, telecom-, internet- en automotive sector, aan de ontwikkeling van innovatieve verkeerstoepassingen.

Onderdeel hiervan is de ontwikkeling en landelijke introductie van intelligente verkeersregelinstallaties, die mogelijkheden bieden om verkeersstromen te optimaliseren en zo de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Doel is om voor het einde van dit jaar de eerste 1.250 verkeersregelinstallaties (een kwart van het totale aantal in Nederland) te upgraden naar intelligente installaties, verspreid over het hele land, met name op de drukste kruispunten. De komende jaren volgt dan de rest.

Auteur: Tom van Gurp

Tom van Gurp is redacteur van Zelfrijdend Vervoer, het vakblad over autonoom vervoer en vaste redacteur van Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.