Verdrag van Amsterdam moet Europa toppositie geven in markt voor zelfrijdende auto

Het recent afgesloten Verdrag van Amsterdam moet bijdragen aan een leidende positie van de Europese auto-industrie in de markt voor zelfrijdende voertuigen. Tevens moet het wettelijke barrières wegnemen en draagt het de Europese Commissie op om met een Europese strategie te komen. Dat blijkt uit de  ‘Declaration of Amsterdam’, waarvan de tekst maandag is gepubliceerd.

Het verdrag zelf is vorige maand al ondertekend door de 28 lidstaten van de Europese Unie. Deze nieuwe overeenkomst moet zorgen voor een snelle marktintroductie van zelfrijdende auto’s in Europa. Het doel is om deze introductie in 2019 te hebben bereikt.

Actie

Voordat het zover is, moet nog behoorlijk wat actie worden ondernomen en moeten hobbels worden weggenomen, zeker ook in internationaal verband. Om dit te tackelen en om ervoor te zorgen dat de Europese auto-industrie een voorname positie in deze wereldwijde markt gaat innemen, hebben de lidstaten dit akkoord gesloten.

De ondertekenaars zijn namelijk van mening dat zelfrijdende auto’s, los van de economische voordelen, veel pluspunten bieden. Zo kunnen ze de verkeersveiligheid vergroten, verkeersdoorstroming bevorderen en biedt het milieuvoordelen. Daarnaast kan het voor minder mobiele bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten, drempels wegnemen om te reizen.

Uitwisseling

Om deze voordelen te benutten willen de lidstaten onder meer een Europees kader scheppen, moet er informatie-uitwisseling plaatsvinden tussen de verschillende betrokken partijen en moeten data beveiligd worden tegen kwaadwillenden, bijvoorbeeld cyberterroristen. Daarnaast moet intelligente infrastructuur betrokken worden bij de ontwikkeling, zodat de auto’s straks met de infrastructuur kunnen ‘praten’.

Belangrijk hierbij is het managen van de maatschappelijke verwachtingen en het werken aan de acceptatie van deze nieuwe vorm van mobiliteit. Tevens moet contact met andere voorname regio’s op dit gebied, vooral de Verenigde Staten en Japan, veel aandacht krijgen.

Testprojecten

Bij het mogelijk maken van een snelle marktintroductie spelen testprojecten een belangrijke rol. Daarom moeten lidstaten regels aanpassen, zodat niet alleen nationaal, maar ook internationaal testen kunnen worden gedaan. Tevens worden betrokken partijen aangemoedigd om de Europese Commissie adviezen te geven over hoe zelfrijdende mobiliteit kan worden gestimuleerd en verbeterd.

Uit het Verdrag vloeit verder voort dat de Europese Commissie een Europese strategie gaat ontwikkelen voor automatisch rijden. Van de industrie wordt verwacht dat het meedenkt over die strategie, dat het meedoet aan testprojecten en dat het de Europese overheid wijst op juridische hobbels.

Lees hier de volledige tekst van het verdrag.

Tom van Gurp

Auteur: Tom van Gurp

Tom van Gurp is redacteur van Zelfrijdend Vervoer, het vakblad over autonoom vervoer en vaste redacteur van Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.