Nissan-LEAF-autonoom-rijden

30% Nederlanders denkt binnen 15 jaar in robotauto te zitten

Zo’n dertig procent van de Nederlanders ziet zichzelf binnen vijftien jaar in een zelfrijdende auto zitten. Mannen hebben bovendien meer vertrouwen in de veiligheid van dergelijke voertuigen dan vrouwen. Dat blijkt uit een peiling onder duizend autorijders, uitgevoerd door de website goedkoopsteautoverzekering.net over diverse aspecten van de zelfrijdende auto.

Van degenen die zichzelf binnen vijftien jaar in een robotauto zien rijden, is een meerderheid jonger dan 38 jaar. Personen boven die leeftijd achten de kans om in een dergelijk voertuig te rijden aanzienlijk kleiner. “Een verklaring hiervoor is dat de zelfrijdende auto een innovatie is die nog tijd nodig heeft om verder ontwikkeld te worden en daadwerkelijk op de markt te verschijnen. Oudere mensen zien deze innovatie waarschijnlijk aan zich voorbij gaan”, denken de onderzoekers.

Tevens is het opvallend dat gemiddeld dertig procent van de personen met een auto in de hogere prijsklasse zichzelf in een chauffeurloos voertuig ziet rijden. Bij personen met een auto in de lagere prijsklasse ligt dit percentage op tien procent. Tevens blijkt uit de peiling dat zeventig procent van de respondenten bekend is met robotauto’s.

Veilig

Daarnaast werd de respondenten gevraagd of zij zich veilig verwachten te voelen. Uit de resultaten kwam naar voren dat dertig procent van de mannen en zestien procent van de vrouwen dergelijke voertuigen veilig achten. “Een verklaring voor dit relatief lage percentage kan zijn dat nieuwe technologieën worden gebruikt voor dit type auto’s en het voor de consument een tijdje kan duren, voordat zij aan het nieuwe besturingssysteem zijn gewend.”

De duizend respondenten zijn gelijkmatig verdeeld in geslacht. Vijftig procent van de ondervraagden was man en vijftig procent was vrouw. Alle ondervraagden hadden een leeftijd van achttien jaar of ouder met een, volgens de website, betrouwbare spreiding tussen de leeftijdscategorieën.

Het overgrote deel van de respondenten kwam uit het westen van het land. Desondanks vindt Goedkoopsteautoverzekering.net dat de steekproef representatief is voor de Nederlandse bevolking. Dit vanwege de gelijkmatige verspreiding tussen geslacht, leeftijd en woonregio. “De resultaten mogen daarom gegeneraliseerd worden naar de gehele Nederlandse bevolking”, aldus de onderzoekers.

[mcembed]Schrijf je in voor de SDC360-nieuwsbrief[/mcembed]

Auteur: Tom van Gurp

Tom van Gurp is redacteur van Zelfrijdend Vervoer, het vakblad over autonoom vervoer en vaste redacteur van Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.