Informatieborden snelweg

Voertuig met bestuurder vooralsnog leidend in snelwegontwerp

Bron: ANP

De ontwikkeling van zelfrijdende auto’s is een niet te keren proces. Op termijn zullen de wegen daarom anders worden ingericht, en daarom is het belangrijk nu al de juiste beslissingen op het gebied van infrastructuur en wet- en regelgeving te nemen. Dat schrijft minister Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding voor die brief is een rapport van Rijkswaterstaat en Kennisplatform CROW. Zij onderzochten wat de opkomst van de zelfrijdende auto betekent voor het (snel)wegnetwerk. Dat toekomstbeeld is gericht op de 100 procent aanwezigheid van volledig autonome voertuigen. Het onderzoek stelt onder meer dat in die situatie alle weggegevens volledig digitaal kunnen worden verwerkt. Voertuigen zullen onderling communiceren en het verkeer verdeelt zich optimaal.

Borden vervallen

De onderzoekers geven ook aan dat als het verkeer voor 100 procent uit volledig zelfrijdende voertuigen bestaat, borden en markeringen die nu nog nodig zijn zullen vervallen. Het ontwerp van (snel)wegen kan in theorie krapper en de lengte van in- en uitvoegstroken gaat. Het krapper inrichten van de wegen wordt wel begrensd door veiligheid en comfort. Een fysieke scheiding tussen de rijbanen is niet meer nodig, net zoals indeling en rijrichting van rijstroken flexibel kunnen worden. Iets waar wel rekening mee moet worden gehouden is het falen en uit koers raken van zelfrijdende voertuigen, althans tot wordt bewezen is dat dit niet meer aan de orde is.

Schultz geeft aan dat het lastig te voorspellen is wanneer daadwerkelijk al het verkeer op de weg volledig zelfrijdend zal zijn. Vooralsnog heeft immers nog geen enkele autoproducent een compleet autonoom model ontwikkeld, en dat laat ook nog wel enkele jaren op zich wachten. Daarna zal er nog lange tijd een situatie zijn waarin zelfrijdende auto’s en voertuigen met bestuurders de weg met elkaar delen. Zolang dat het geval is, blijven de voertuigen met mensen achter het stuur bepalend voor het snelwegontwerp, dat nu al is ingericht op veilig, vlot en comfortabel rijden.

Behoud van kwaliteit

Nederland wil graag koploper zijn op het gebied van slimme mobiliteit. Daarom wordt nu al nagedacht over het wegennetwerk van de toekomst. “Om de opkomst van zelfrijdende voertuigen en een gemengde samenstelling van het wegverkeer zo goed mogelijk te faciliteren, zet ik in eerste instantie in op behoud van kwaliteit van de huidige infrastructuur”, schrijft minister Schultz. Het feit dat de Nederlandse infrastructuur internationaal goed bekend staat, maakt ons wegennetwerk in haar ogen aantrekkelijk als testland voor zelfrijdende voertuigen. Markering en borden langs de weg blijven daarbij vooralsnog noodzakelijk.

Cruciaal wordt volgens Schultz wel om te voorkomen dat er inflexibiliteit ontstaat. In de eerste fase zal in- en uitvoegend verkeer bijvoorbeeld meer ruimte vragen dan nu het geval is, in de toekomst juist minder. Fysieke rijbaanscheiding is nu noodzakelijk en zal dat nog een tijdlang blijven, ook als er meer zelfrijdende auto’s op de weg komen, maar op enig moment wordt die scheiding overbodig. Met die veranderde behoeftes moet nu al rekening worden gehouden in het wegontwerp.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur van Zelfrijdend Vervoer, TaxiPro en het tijdschrift Nederlands Vervoer.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.